ÖSD - Osztrák Nyelvi Diploma - államilag elismert egynyelvű nyelvvizsga (német)

 

A Soproni Egyetem Idegen Nyelvi Központja az ÖSD hivatalos vizsgahelye.

 

A Magyarországon államilag elfogadott Osztrák Nyelvi Diploma (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch = ÖSD) az osztrák állam szigorú minőségi követelményeket követő vizsgarendszere a német mint idegen nyelv mérésére. Az ÖSD-vizsga különleges súlyt fektet a kiválasztott szövegek hitelességére. A vizsga írásbeli (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, irányított fogalmazás/levél) és szóbeli (irányított beszélgetés) részből áll, és elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget teszteli.

 

Az ÖSD nemzetközileg ismert és elismert nyelvvizsga, egyetemi felvételinél plusz pontok járnak érte, a diplomaszerzéshez előírt nyelvtudás igazolásához természetesen megfelel. 

 

Ezen kívül van még néhány érvünk, amelyet mérlegelésre ajánlunk, ha a kívülálló számára gyakran nehezen áttekinthető nyelvvizsga kínálatban nem ismeri ki magát, vagy a vizsgaválasztáskor bizonytalan, és segítségre van szüksége:

  • Ha egyetemi tanulmányait Ausztriában szeretné folytatni, vagy egyetemistaként ausztriai ösztöndíjat szeretne megpályázni, az ÖSD nyelvvizsgának nincs versenytársa. Az ausztriai felsőoktatási intézmények  szinte minden esetben ragaszkodnak ahhoz, hogy a német nyelvtudás igazolására a pályázók az osztrák állam nyelvvizsga bizonyítványát mutassák be. Védik a hazait... Természetes.
  • Ha ausztriai munkavállalásról van szó, az állami munkaadók a nyelvtudás igazolására szinte kivétel nélkül különböző szintű ÖSD nyelvvizsgát követelnek, leggyakrabban B2 (középfok) szintűt. Ezt egyébként a nálunk vizsgázók elbeszéléseiből is tudjuk. Az egészségügyben Ausztriában munkát keresők (vállalók) az ápolónőtől az orvosig a legjellemzőbb példa erre.
  • És még egy fontos érv: az egynyelvű vizsgák közül az ÖSD az egyedüli vizsga, amely a szótárhasználatot a B1 (Zertifikat Deutsch - alapfok) kivételvel (alapfokon nem lehet szótárt használni)  nagyvonalúan kezeli. B2 középfokon bármilyen szótárt lehet használni, C1 felsőfokon egynyelvű szótár használata megengedett. Van, akinek ez biztonságot jelent.

 

Ha kíváncsi arra, hogy pontosan hogyan is néz ki egy ÖSD vizsga (bármelyik szinten), tegye próbára magát, és oldjon meg egy minta feladatsort. A megoldási kulcs segítségével lemérheti a megfelelő vizsgaszinthez (B1, B2, C1) viszonyított tudását.

 

Vizsgaszintek:

  • ÖSD Zertifikat B1 (alapfok)
  • ÖSD Zertifikat B2 (középfok, egynyelvű vagy kétnyelvű szótár használata megengedett)
  • ÖSD Zertifikat C1 (felsőfok, egynyelvű szótár használata megengedett)
  • ÖSD Zertifikat C2 Wirtschaftssprache Deutsch (mesterfok, Magyarországon nem akkreditált). Ennél a vizsgánál álljunk meg egy pillanatra. A vizsga szintje C2... Igaz, hogy hazánkban nem akkreditált, de a gazdasági életben, osztrák, német, svájci tulajdonú magyarországi vállalatoknál, vagy német nyelvterületen minden álláskereső pályázati anyagában jól néz ki. Visszajelzésekből tudjuk, hogy elhelyezkedéskor, munkahelyi pályázatoknál a Zertifikat C2 óriási versenyelőnyt jelent! Ezt a vizsgát elsősorban a tanulmányaikat német nyelven folytató egyetemi hallgatóknak ajánljuk, akik C1 szintű nyelvtudással rendelkeznek. Megfelelő érdeklődés esetén felkészítő kurzust indítunk. Érdeklődés Madaras Barbaránál: madaras.barbara@uni-sopron.hu 

 

Vizsgára jelentkezés 

Jelentkezni a honlapunkról letölthető, ill. az INYK hirdetőtábláján kihelyezett jelentkezési lappal lehet. A kitöltött jelentkezési lapot és a vizsgadíj átutalását igazoló banki bizonylatot az INYK Titkárságán kell leadni, vagy a Titkárság ajtaja mellett található postaládába kell bedobni. A vizsga pontos időpontjáról a jelentkezőket postai úton értesítjük. A vizsgadíj csekken történő befizetésére nincs lehetőség.

Jelentkezni csak komplex (C) vizsgára lehet, ennek megfelelően magyar bizonyítványt a hatóság csak sikeres komplex (írásbeli+szóbeli) vizsga esetén állít ki. A sikertelen vizsga megismételhető, de a 137/2008. (V.16.) Kormányrendelet értelmében csak a teljes vizsga! Részvizsga (szóbeli vagy írásbeli) megismétlésére tehát nincs lehetőség.

 

Vizsgára felkészítő tanfolyamokat minden vizsgaidőszak előtt hirdetünk. A részletekről tájékozódhat az Egyetemi Nyelviskola menüpont alatt. 

 

Vizsgaidőpontok az Idegen Nyelvi Központ 2018. évi vizsganaptára szerint.

 

Aktuális vizsgadíjak

 

A vizsgázó legkésőbb 10 munkanappal a vizsgaidőpont előtt postai levélben kapja meg pontos vizsgabeosztását.

 

Halasztás

A vizsgázó egyszer, kizárólag írásban, díjmentesen kérhet vizsgahalasztást. A halasztási kérelemnek legkésőbb a vizsga előtti munkanapon meg kell érkeznie a vizsgahelyre. Ellenkező esetben a halasztási kérelem érvénytelen.

 

Vizsgaeredmények

A vizsgaidőszak 1 hétig tart (péntektől péntekig). A vizsgaeredmények a vizsgaidőszak utolsó napját követő 10 napon belül kerülnek fel az internetre, és az értesítőn megadott vizsgázói kóddal megtekinthetők a  http://www.oei.hu honlapon.  

 

Dolgozatok megtekintése

A dolgozatok megtekintésére nincs lehetőség. A pontszámmal vagy a pontozással kapcsolatos esetleges kérdésekkel keresse közvetlenül ÖSD-felelős munkatársunkat Madaras Barbarát az alábbi elérhetőségen: madaras.barbara@uni-sopron.hu

 

Bizonyítványok

Sikeres nyelvvizsga esetén a vizsgázó 2 bizonyítványt kap: 

  • OSZTRÁK bizonyítványt,
  • MAGYAR bizonyítványt, magyarországi felhasználásra (felvételi, diplomaszerzés, munkahely stb.). A bizonyítványok 4-6 héttel a vizsga után érkezik meg az INYK-ba, ahol félfogadási időben személyesen vagy meghatalmazással átvehető.

 Honlapunkon a FRISS HÍREK menüpont alatt jelezzük, hogy mikortól vehetők át a bizonyítványok.

 

 

Fellebbezés

Fellebbezési kérelemmel a Vizsgaközponthoz (Osztrák Intézet, Budapest) kell fordulni. Tudnivalók ITT

 

Fogyatékkal élők vizsgái

 AZ ÖSD vizsgákon a fogyatékkal élő vizsgázóknak is teljesíteni kell a vizsga minden részfeladatát, de esetükben lehetőség nyílik a vizsga tárgyi feltételeit, lebonyolítását a vizsgázó hátrányos helyzetéhez igazítani. Jelentkezéskor, a jelentkezéssel egyidőben közölni kell, ha a vizsgázó valamilyen fogyatékkal él, és a fogyatékot igazoló egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolást mellékelni kell a jelentkezéshez. (Súlyos testi fogyatékkal élők esetében nem szükséges orvosi igazolást benyújtani.)


Az Idegen Nyelvi Központ a fogyatékkal élőknek az alábbi segítséget nyújtja:
Hallássérült vizsgázók esetén: a hallás utáni szövegértés feladatnál a szöveget felolvassuk.
Dyslexiás vizsgázók esetén: a helyesírási hibákat nem értékeljük, amennyiben a szakorvosi vélemény indokolja, hosszabb idő áll a vizsgázó rendelkezésre.
Mozgássérült vizsgázók esetében: az INYK korlátozott számban számítógépet tud biztosítani.

 

Az épületünk teljes mértékben akadálymentes.Egyéb fogyatékkal élő vizsgázók esetében személyre szabottan egyeztetünk a vizsga feltételeiről.

ÖSD vizsgákkal kapcsolatos további információk:

 

ÖSD vizsgákra történő felkészüléshez az alábbi tankönyveket ajánljuk:

 

Ha a soproni vizsgákkal kapcsolatban további kérdései vannak, forduljon hozzánk bizalommal, és keresse Madaras Barbarát a madaras.barbara@uni-sopron.hu elérhetőségen, vagy írjon az inyk@uni-sopron.hu e-mail címre.