ORIGÓ államilag elismert kétnyelvű nyelvvizsga

 

Magyarország legrégebbi és legmegbízhatóbb nyelvvizsga rendszere (korábban ITK ORIGÓ), amely folyamatosan megújulva őrzi piacvezető szerepét. A Soproni Egyetem Idegen Nyelvi Központja 1990 óta az ORIGÓ nyelvvizsga rendszer hivatalos vizsgahelye.

 

A Magyarországon akkreditált vizsgarendszerek közül az ORIGÓ kínál a legtöbb nyelvből vizsgát, és a legtöbb időpontot biztosítja a nyelvvizsgák letételére, országszerte 86 vizsgahelyen. Július kivételével minden hónapban lehet vizsgázni. A regionális kereslethez igazodva Sopronban évente 8 (!) vizsgaidőpontot kínálunk, német és angol nyelvből alap-, közép- és felsőfokon (B1, B2, C1) szóban és írásban egyaránt. Más nyelvekből csak a vizsga írásbeli része tehető le Sopronban, a vizsgázók azonban így is megtakaríthatnak egy utat, az írásbeli vizsgáért ugyanis nem kell más vizsgahelyre utazniuk.  Angol és német nyelven kívüli más nyelvek aktuális szóbeli vizsgahelyeiről kérjen tájékoztatást az ORIGÓ vizsgaközponttól (+36 1 459 9614, +36 1 459 9617 vagy info[at]onyc.hu).

 

További érvek az ORIGÓ nyelvvizsga mellett:

 • Legrégebbi vizsgarendszerként a mindenkori vizsgafeladatok kiszámíthatók, ez lényegesen megkönnyíti a  felkészülést, ill. felkészítést.
 • Az írásbeli vizsga minden feladatánál (olvasott szöveg értése, levélírás, fordítás idegen nyelvről magyarra) szabadon használható egy- vagy kétnyelvű szótár.
 • A nyelvvizsga szóbeli és írásbeli része külön is letehető. A külön letett két vizsgarész minden igazolás nélkül egyenértékű az együtt letett komplex nyelvvizsgával!
 • A vizsgadíjak a többi vizsgarendszerrel összehasonlítva még mindig jutányosak.
 • FIGYELEM! 2016. MÁJUSÁTÓL A B2 KÖZÉPFOK ÉS C1 FELSŐFOK ÍRÁSBELI VIZSGARÉSZE MÁR NEM TARTALMAZ NYELVTANI TESZTET!

 

 A kétnyelvű szóbeli és írásbeli vizsga rövid leírása:

'Szóbeli' vizsgák (bizottság előtti rész) körülbelüli időtartama: B1 (alapfok) szinten 10 perc (= általános társalgás + képleírás + szituáció), B2 (középfok) szinten 15 perc (= általános társalgás + képleírás + szituáció), C1 (felsőfok) szinten 20 perc (= általános társalgás + képleírás + hallott magyar szöveg összefoglalása idegen nyelven + szituáció). A hallásértési feladat megoldására kb. 20 perc áll rendelkezésre (= B1 szinten 2 feladat kétszeri meghallgatás, magyar nyelvű kérdésekre magyar válaszok, B2 szinten 1 szöveg háromszori meghallgatása után magyar kérdésekre magyar nyelvű válaszok, C1 szinten szöveg kétszeri meghallgatása után magyar kérdésekre magyar nyelvű válaszok). Az 'Írásbeli' vizsgák időtartama: B1 szinten 60 perc; B2 szinten 150 perc; C1 szinten 240 perc, Tegye próbára magát, és oldja meg az ORIGÓ írásbeli mintafeladatait (megoldással).

 

 

Általános iskolákban (10-14 éves diákok körében) egyre népszerűbb az ORIGÓ JUNIOR nyelvvizsgája. Akik legalább 200 órát tanulták az angol, német vagy francia nyelvet és kíváncsiak valódi nyelvtudásukra, minden stressz nélkül felmérhetik, hogy hol tartanak a nyelvtanulásban. A Junior Nyelvvizsga követelményrendszere az Európa Tanács ajánlásai alapján a hatfokozatú skálán az A2-es szintnek felel meg.  A vizsgafeladatok mind a négy nyelvi készséget mérik (olvasás, írás, hallás utáni értés, beszéd). Az ORIGÓ JUNIOR nyelvvizsgáról további információt ITT talál. Ha érdeklődését felkeltette a JUNIOR nyelvvizsga lehetőség, forduljon bizalommal a soproni Idegen Nyelvi Központhoz (inyk[at]emk.nyme.hu vagy +3699518402) elérhetőségeken. Az alapfokú (B1) nyelvvizsga előtt a JUNIOR nyelvvizsga az általános iskolai (felső tagozat) korosztály számára rutinszerzésre kiválóan alkalmas. Mintafeladatok ITT.

 

Jelentkezési lapot személyesen a soproni  Idegen Nyelvi Központban, illetve az ország bármely vizsgahelyén beszerezhetnek  a vizsgázók. Felülbélyegzett és megcímzett válaszborítékban kérésre jelentkezési lapokat küldünk.  A jelentkezési lap letölthető ITT is. 

 

Vizsgadíj befizethető:

 • a személyesen átvett, vagy kiküldött jelentkezési lap részét képező készpénz átutalási megbízással (az eredeti feladóvevényt ragassza rá a jelentkezési lapra, és személyesen adja le az INYK-ban, vagy postán küldje el címünkre: Idegen Nyelvi Központ, 9401 Sopron, Pf. 132.).
 • rózsaszín postai pénzbefizetési utalvánnyal (ebben az esetben a címzett: ELTE ORIGÓ NYELVI CENTRUM KFT. 1082 Budapest, Baross u. 62., az eredeti feladóvevényt ragassza rá a jelentkezési lapra, és személyesen adja le az INYK-ban, vagy postán küldje el címünkre: Idegen Nyelvi Központ, 9401 Sopron, Pf. 132.).
 • banki átutalással: az átutalást igazoló banki kivonatot mellékelje a jelentkezési laphoz, és személyesen adja le az INYK-ban, vagy postán küldje el címünkre: Idegen Nyelvi Központ, 9401 Sopron, Pf. 132.). Banki átutalással kapcsolatos részletek ITT.

 

A jelentkezési határidők lezárta után a vizsgázók írásban kapnak értesítést a vizsga helyéről és időpontjáról.

 

A nyelvvizsga bizonyítvány személyi adatokra vonatkozó részét az értesítésen szereplő adatok alapján töltik ki, ezért ha hibás adatot talál, az értesítés kézhezvételét követően szíveskedjenek a soproni vizsgahelyet felhívni (+3699518402).

 

Az ORIGÓ nyelvvizsgával kapcsolatos további információk az alábbi linkeken érhetők el:

 

Felkészüléshez ajánlott tananyagok:

   

   További információkért keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken:

   inyk[at]emk.nyme.hu vagy +3699518402