ZÖLD ÚT államilag elismert kétnyelvű szaknyelvi vizsga (gazdasági, agrár- és környezettudományi, valamint műszaki szaknyelv)

 

 

Az Idegen Nyelvi Központ nyelvvizsga kínálata 2008 tavaszán a ZÖLD ÚT szaknyelvi vizsgával bővült. A ZÖLD ÚT vizsgarendszer háromféle vizsgát kínál: gazdálkodási, agrár- és környezettudományi, valamint műszaki szaknyelvi vizsgát. A gazdálkodási szaknyelvi vizsga a KITEX kereskedelmi és idegenforgalmi szaknyelvi vizsgájának alternatívája, hiszen a mind a ZÖLD ÚT mind pedig a KITEX gazdasági szaknyelvi vizsgának minősül. BA szakokon a diplomaszerzés feltétele egy B2 (középfokú) szaknyelvi vizsga (egy C1 felsőfokú általános nyelvvizsgával kiváltható). A ZÖLD ÚT államilag elismert szaknyelvi vizsga erre a célra kiválóan megfelel.

 

Az agrár- és környezettudományi szaknyelvi vizsga elsősorban a szakirányú felsőfokú tanulmányokat folytatók körében népszerű. A műszaki szaknyelv a Simonyi Károly Kar (korábbi Faipari Mérnöki Kar) hallgatói számára lehet érdekes. A diplomaszerzéshez előírt B2 középfokú nyelvvizsga ugyanis lehet szaknyelvi vizsga is, nem csak általános nyelvvizsga. A nyelvi szint értelemszerűen ugyanaz, de a tapasztalatok szerint a  szaknyelvi szövegek és a szakmai társalgás közelebb áll az egyetemi hallgatókhoz, és ezt az akadályt könnyebben veszik, mint az általános nyelvvizsgát. Aki kipróbálta, ezt mondja.

 

Szeretnénk felhívni minden kar hallgatójának figyelmét arra, hogy azokon a szakokon, ahol a diplomaszerzés előírt feltétele nem szaknyelvi vizsga, egy B2 (középfokú) szaknyelvi vizsgával is teljesítik (túlteljesítik) a diplomaszerzés nyelvi feltételét. Aki pedig már rendelkezik egy B2 általános nyelvvizsgával, nyelvi portfólióját immár stressz nélkül bővítheti egy szaknyelvi vizsgával. Pályázati anyagában jól fog mutatni.

Az Erdőmérnöki Kar bármelyik szakán nyugodtan ajánlhatjuk a ZÖLD ÚT gazdálkodási szaknyelvi vizsgáját. A sikeres vizsga (a jövőbeli munkaerőpiaci esélyek növelésén kívül) a diplomaszerzés feltételeinek teljesítését jelenti. A vizsgafeladatok "zöld jellege" szimpatikus lehet minden szak hallgatójának.

 

Miért jó választás a ZÖLD ÚT szaknyelvi vizsga? Néhány érv a fentieken kívül:

  • Vizsgalehetőség és felkészítés egy helyben, az Idegen Nyelvi Központban
  • Minden nyelvtanárunk hivatalos ZÖLD ÚT vizsgáztató, vizsgáztatási tapasztalatainkat a felkészítés során fel tudjuk használni.
  • Országszerte 18 vizsgahely
  • Szaknyelvi vizsgák közül a legkedvezőbb vizsgadíj

 

Kínált nyelvek Sopronban: angol, német

Vizsgaszintek: alapfok (B1), középfok (B2), felsőfok (C1)

 

A vizsga felépítése:

Írásbeli vizsga:

1. rész: fordítás (90 perc, szótár használható)

2. rész: szövegértés (1 gazdasági/mezőgazdasági/műszaki szöveg és 1 környezettel, környezetvédelemmel kapcsolatos szöveg), levél (összesen 110 perc, szótár nem használható)

 

Szóbeli vizsga (kb. 15 perc):

1. feladat: szakmai tárgyú beszélgetés

2. feladat: grafikon, ábra leírása

3. feladat: szakmai tárgyú szituáció

A szóbeli részét képező hallásértés 2 részből áll (1 gazdasági/mezőgazdasági/műszaki szövegből és 1 környezettel, környezetvédelemmel kapcsolatos szövegből)

 

A vizsga jellege

A ZÖLD ÚT csak komplex vizsgát kínál, az írásbeli és szóbeli rész csak együtt tehető le, csak komplex nyelvvizsga bizonyítvány adható ki. A részvizsgák (írásbeli, szóbeli) nem ismételhetők.

 

A vizsga sikeressége

A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó összességében 60%-ot teljesít, miközben minden mért részkészségből (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség, beszédkészség, közvetítés) eléri minimum a 40%-ot.

 

Jelentkezés

A jelentkezés kizárólag interneten keresztül történik. A vizsgázó azonosító lapot kap, amelyet kinyomtat, ezt az írásbeli és a szóbeli vizsgán is be kell mutatnia. Ügyeljen arra, hogy érvényes és működő e-mail címet adjon meg, mert a vizsgadíj befizetéséhez szükséges számlát a Vizsgaközpont e-mailben küldi el! A vizsgázó a saját vizsgaidőpontjait a Vizsgabeosztások menüpont alatt kérdezheti le.

 

Pótjelentkezés

A jelentkezési határidőt követő 4. nap éjfélig pótjelentkezésre van lehetőség, amelynek díja 5.000,- Ft.

 

Halasztás

A komplex vizsga különeljárási díj ellenében (3.000 Ft) elhalasztható a következő vizsgaidőszakra, az első vizsganap előtt legkésőbb 1 héttel. Részvizsga halasztása nem lehetséges. A halasztott vizsgán való nem megjelenés esetén a vizsgadíjat újból be kell fizetni, a vizsga tovább nem halasztható. Halasztott vizsga díjának visszaigénylésére nincs lehetőség.

A halasztás csak akkor érvényes, ha a vizsgázó a befizetett csekket és a kitöltött halasztási nyomtatványt együtt legkésőbb 1 héttel az első vizsganap előtt leadja a jelentkezéskor kiválasztott vizsgahelyen.

 

Vizsgaeredmények

A vizsgázó a nyelvvizsgán elért eredményéről az írásbeli vizsgától számított 1 hónap múlva a honlapon tájékozódhat. Telefonon eredményről tájékoztatást nem adunk.

 

Vizsgadolgozat megtekintése

A vizsgázó minden írásban teljesített feladatát megtekintheti és saját megoldásairól kézzel másolatot készíthet, illetve térítés ellenében másolatot kérhet. Ugyancsak másolat kérhető (térítés fejében) a szóbeli jegyzőkönyvről. A betekintés a Vizsgaközpontban személyesen, meghatározott napon (napokon), előzetes bejelentkezés alapján történik. A megtekintés időpontja az aktuális hírekben olvasható.

 

Felülvizsgálat

Jogszabálysértés, vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hiba felmerülése esetén, az eredmény közlésétől számított 10 munkanapon belül lehet felülvizsgálatot kérni postai úton, kizárólag a letölthető formanyomtatványon. A felülvizsgálati kérelemben meg kell nevezni a sérelmezett körülményt illetve jogszabályt.

 

Bizonyítványok

Vizsgabizonyítvány csak az egyazon vizsgaidőszakon belül letett sikeres komplex vizsgáról adható ki.

 

Aktuális vizsgadíjak:

  • Alapfok (B1): 23.800 Ft
  • Középfok (B2) : 26.800 Ft
  • Felsőfok C1): 30.000 Ft

 

 Egyéb

A ZÖLD ÚT szaknyelvi vizsgával kapcsolatos további információk az alábbi oldalakon:

 

Egyéb információk: baji.judit[at]emk.nyme.hu